Lyd i bilen

49 råd for entusiasten  

   

Bedre lyd
Subwoofer
Udskiftning af enheder
Spændingsfordeler
Frekvensområder pr. enhed
Montering
Tilslutning
Indstilling og justering
Kabler
Blandet
Problemer


Bedre lyd

1. Forbedrer det lyden at montere dørsider?

Dørsider er en god investering. Afstivning gør højttalerne i stand til at danne det bedst mulige lydbillede. Afstivningen af døren sikrer tilmed en bedre gengivelse af mellembassen.


2. Kan jeg forbedre lyden i dørhøjttalerne uden at bruge dørsider?

Hvis du ikke vil bekoste dørsider, bør du i det mindste forstærke højttalerbefæstigelsen med en MDF-ring (en type krydsfiner) eller på anden måde stive selve dørens skelet af. Du kan også montere vibrations- eller lyddæmpningsmåtter, for eksempel blygummi på dørens inderside.


3. Hvordan får man de forreste højttalere til at lyde bedst.

Det kommer helt an på højttalerne. Nogle lyder bedst med en placering, andre med en anden. Derfor er det vigtigt at følge monteringsmanualen for den enkelte højttaler. Hvis du kun har en mulighed for placering af dine nye højttalere, er det vigtigt, du køber herefter. Hvis diskanthøjttalerne spiller for højt, kan du dæmpe dem med en modstand. Se endvidere punkt 21.


4. Hvordan sikrer jeg bagsædepassagererne den bedste lyd?

Du sikre, at passagererne på bagsædet ikke sidder i lydmæssig anden række ved at installere bagerst højttalere med god fylde i mellemtonerne, samtidig med at de har gode evner til at fylde ud for forsædepassagerne. Det er under alle omstændigheder en opgave for specialister at vælge de helt rigtige højttalere.


5. Hvordan skaber jeg tilpas med lyd bagfra?

Den letteste måde at skabe god baggrundsfylde i et bilstereoanlæg er at montere to gode 6x9-højttalere (koaxial-enheder) af god kvalitet. Hvis du har tilstrækkelig udgangseffekt, har du mulighed for at vælge mellem mange hattehyldehøjttalere. Desuden kan en rumklangsprocessor øge lydkvaliteten meget!Subwoofer


6. Hvad er vigtigst, når man skal vælge subwoofer?

Jo større membranoverflade, desto større lydtryk. Derfor falder mange straks for den største 15 tommer. Dog giver en mindre bashøjttaler en mere præcis klang, derfor er et godt alternativ to stk. 10 eller to 12 tommer bashøjttaleren.


7. Hvilken type subwoofer-kabinet er det bedste?

Det afhænger af selve enheden. Hvis konstruktionen er udført rigtigt, giver et lukke kabinet en velkontrolleret bas, basreflex-kabinetter giver en god virkningsgrad og en bandpas kan give meget lydtryk, men koster kvalitet.


8. Hvilken type kabinet skal jeg vælge?

Man kan ikke få alle kabinetter til at passe til alle bashøjttalere. Derfor er det klogest at følge manualen og dens forslag til kabinettet nøje. Endelig er det klog med en slut-test af anlæg og lyd sammen med forhandleren.


9. Hvad skal man især være opmærksom på, når man selv vil bygge et kabinet til subwooferen?

Hver enkelt subwoofer skal passe til den enkelte bil: de mere seriøse forretninger hjælper dig gerne med at vælge den rigtige. Men uanset hvilken type, du vælger, er det vigtigt, at subwooferen er tæt, både i selve kabinettet og ved tilslutningsstikkene. Hus på, at en almindelig lukke kasse er nemmest at bygge.


10. Hvor skal man placere porten på en basreflex-kasse?

For at undgå portstøj skal der være fri luft omkring mundingen inde i kassen. Om port og basenhed skal pege fremad eller bagud, er afhængig af den enkelte bil - derfor er det vigtig at prøve sig frem. Eller man kan spørge sin lokale bilstereoforretning.


11. Er en afrundet basreflex-port at foretrække?

Især små subwoofer-kabinetter, der er afstemt til dybde toner, kan have problemer med lyden. Den indre diameter kan være så lille at der opstår portstøj. En afrundet basreflexport (rør med trompetform) kan afhjælpe problemet.


12. Bandpas-kabinetter lyder ikke altid tilstrækkeligt dynamiske. Hvad kan man gøre.

Når man indbygger en bandpas-kasse, skal man sikre sig, at der er mindst 16 cm. mellembashøjttalere foran i kabinen.


13. Hvor i bagagerummet skal man placere subwoofer-kabinettet?

Det er bare at prøve sig frem! Der gives ikke én regel, der gælder for alle biler. Dog er det vigtigt at huske, at kassen skal monteres så sikkert og stabilt, at den ikke rutscher rundt, hvis bilen katastrofe-bremser eller værre.


14. Hvorfor skal man nogle gange vende polariteten på en subwoofer?

I omtrent halvdelen af alle tilfælde skal subwooferen tilsluttes i modfase for at opnå bedre lyd sammen med de forreste højttalere. Årsagen er, at subwooferen rent fysisk er længere væk fra øret end andre højttalere.Udskiftning af enheder


15. Kan komponenterne et i passivt delefilter med fordel skiftes ud med dele af højere kvalitet?

Ja. Udgangspunktet er at sikre sig, at værdierne på de nye er de samme som på de dele, man skifter ud. Således er for eksempel en foliekondensator bedre end en elektrolytkondensator. Men man skal altså sikre sig, at mikrofarad er de samme.


16. Kan jeg skifte diskanterne i et komplet anlæg ud, hvis det viser sig, at de høje toner ikke lyder tilstrækkelig godt?

Det lader sig ikke gøre i alle tilfælde. Et komplet anlægsenkelte dele er afstemt efter hinanden, ligesom et anlæg også skal passe til den pågældende bils kabine. Hvis ikke lyden klinger, som du vil have det, er det oftest lettere at udbedre svagheden, f. eks ved at montere en spændingsfordeler, end det er at udskifte delen.

 


Spændingsfordeler


17. Hvad er en spændingsdeler?

En spændingsdeler er et kredsløb af to modstande, der sættes foran en højttaler, hvorfra man ønsker at nedsætte lydniveauet. For- og parallelmodstande skal have følgende størrelse for at sænke niveauer som nævnt i venstre spalte i skemaet:

SPÆNDINGSFORDELER, 4 OHM HØJTTALER:
Sænkning Formodstand Parallelmodstand
-1 dB 0,47 Ohm 33 Ohm
-2 dB 0,82 Ohm 15 Ohm
-3 dB 1,2 Ohm 10 Ohm
-4 dB 1,5 Ohm 6,8 Ohm
-5 dB 1,5 Ohm 4,7 Ohm
-6 dB 2,2 Ohm 3,9 Ohm

Husk på, at man kan købe en færdig variabel spændingsdeler til højttalere. Det kan løse det problem, at det kan være vanskeligt på forhånd at vurdere, hvor meget en højttaler skal sænkes.


18. Findes der et alternativ til en spændingsdeler?

Man kan også montere et aktivt system med en forstærker til hver højttalerenhed. Så kan man justere følsomheden på hver enhed.

 


Frekvensområder


19. Hvilke højttalere skal gengive hvilke frekvenser?

Den optimale lydgengivelse opnås, når der er følgende forhold mellem højttalerens diameter og frekvensområde:

Højttaler Frekvensområde
Stor subwoofer 100 Hz
Lille lukket subwoofer 120 Hz
16 cm. mellembas 80-300 Hz
13 cm. højttaler 100-5.000 Hz
10 cm. højttaler 120-6.000 Hz
Dome-mellemtonehøjttaler 500-8.000 Hz
25 mm. diskant-højttaler >3.000 Hz
19 mm. diskant-højttaler 5.000 Hz


 Montering


20. Hvor er det bedst at montere forstærkeren?

Der er i alt fire muligheder - men husk på, at den skal kunne komme af med varmen:
1) Passageren fodrum: Denne placering gør det lettest at trække kabler.
2) Under et sæde: Det mest praktiske sted, hvis der er plads.
3) I bagagerummet: Den bedste placering til forstærkere med stor varmeudvikling.
4) Gemt i sidebeklædningen: Denne placering kan kun anbefales til forstærkere med lille varmeudvikling eller køleribber.
NB! Monter aldrig effektforstærkeren i motorrummet.


21. Hvis man har 2 forstærkere af forskellig kvalitet og forskellige udgangseffekter, hvordan skal de så monteres?

Forstærkeren med den bedste klang skal så ubetinget bruges til de forreste højttalere - også selv om den måske er den kraftigste forstærker. Den bedste klangmæssige balance opnås, hvis du brokobler subwooferen til den mindste forstærker.


22. Hvad skal jeg være specielt opmærksomt på, når jeg monterer musikanlæg i bilen?

Først og fremmest karrosseriet. Hvis du borer eller foretagerudskæringer i de bærende dele af karrosseriet, kan det få konsekvenser i  tilfælde af uheld, ligesom et mindre stift karrosseri kan forringe bilens køreegenskaber. Når man borer og skære, skal man altid være opmærksom på, hvad der er bagved. Først og fremmest skal man undgå at ødelægge bremse- og benzinslanger, men også ledninger til bilens originale strømsystem skal man være meget forsigtigt med. I dørene skal man være opmærksom på rudehejs og låsemekanismer og sikre sig, at der ikke monteres højttalere eller andre dele der forhindre ruderne i at rulle ned.


23. Kan det anbefales at montere støjdæmper i signalledningen?

Kun hvis du ikke kan støjdæmpe på andre måder. Først skal du kontrollere stelforbindelsen (også fra motor til karrosseriet) - ligesom de øvrige kabler evt. skal lægges om. Adskillige kombinationer af enkeltdele kan give problemer med forstyrrelser.

Til toppen
 


Tilslutning


24. Hvordan tilslutter jeg center-højttaleren ind?

Den letteste løsning er at montere med en 4-16 ohm over 5-10 watt i serie med en kondensator, som skal være fra 22-100 mikrofarad. Dette sæt brokobles til forstærkeren, så den køre i tri-mode. Polariteten besluttes ved at prøve sig frem. Hvad lyden angår, må center-højttaleren passe til anlæggets hovedhøjttaler.


25. Hvor skal jeg placerer center-højttaleren?

Vores yndlings-placering er midtfor i instrumentbordet, teoretisk set bør den sidde lige under bakspejlet eller under loftet.

 Indstilling og justering


26. Hvor højt bør jeg skrue op for bassen på forstærkeren eller autoradioen?

En moderat øgning af lydstyrken på 3dB kræver den dobbelte forstærkereffekt, en øgning med 12 dB den 16-dobbelte effekt fra forstærkeren i basområdet. Basstyrken skal derfor generelt skrues forsigtigt op. Hvis mere end 3 dB er nødvendigt, skal man foretage en ny afstemning af anlægget eller montere en ny subwoofer.


27. Hvordan indstiller/justerer jeg mit anlæg? Med øret eller instrumenter?

Justering af den enkelte anlæg kræver stor lytte-erfaring. Derfor er det klogt at få justeret anlægget af en forhandler eller en faglig kompetent bekendt. Men det grundliggende er, at du selv synes, at anlægget lyder godt!


28. Med hvilket målegrej kan man justere sit carfi-anlæg.

Der findes måleinstrumenter til at måle frekvensgangen af anlægget, nemlig en RTA frekvensmåler. Moderne anlæg kan justeres ved hjælp af et særligt justeringsprogram til en pc.


29. Hvordan indstiller jeg min equalizer?

Equalizere med mindst 12 frekvensbånd (færre skal bare justeres efter smag) bør kun have mindre ændringer i lydstyrken på de enkelte bånd, idet enen kraftig øgning kan opsluge forstærkereffekten. Sænkning af resonanser kan derimod gøres med rund hånd. For at få det fulde udbytte kræves dog måleudstyr.


30. Hvordan indstiller jeg min parametriske equalizer?

Først skal alle volumenknapper indstilles neutralt. Dernæst skal båndbredden stilles på "smal" og volumen på max i det pågældende bånd. Derefter kan man med frekvensknappen lede efter det resonanssted, der skal justeres.
Derefter justeres/stilles båndbredden på max, og volumen skrues ned, indtil forvrængningen er forsvundet. Til sidst reduceres båndbredden så meget som muligt, uden at lyden forringes. Resultatet bliver bedst, hvis der bruges måleinstrument.


31. Hvordan skal jeg indstille volumenknappen på effektforstærkeren?

1) Skrue effektforstærkerens volumen næsten hel ned.
2) Autoradioens volumenknap skrues op til tre fjerdedele.
3) Skru langsomt op for effektforstærkeren, indtil musikken forvrænger.
4) Stop, skru evt. et lille "nøk" tilbage.


32. Hvordan fordeler jeg bedst forstærker-effekten?

Der er en god grundregel at fordele samme effekt til de forreste højttalere som til subwooferen. Forhøjttalerne med dårlig virkningsgrad har brug for større effekt i mellemtoneområdet, små subwoofere/store biler kræver stor effekt til bassen. Hvis de bagerste højttalere er af særlig høj virkningsgrad, rækker radioens egen forstærker i visse tilfælde.

Til toppen

 Kabler


33. Er det nødvendig at bruge tykke kabler?

Kvaliteten af kablerne er ikke alene afhængig af tykkelsen (tværsnittet), men også af kobber-kvaliteten, forseglingsteknikken og isoleringen. Gode kabler er vigtigere end dyre komponenter; dårlige strømkabler forringer effekten, dårlige højttalerkabler forringer dæmpningsfaktor, og dårlige signalkabler forringer lydkvaliteten.


34. Hvor trækker jeg kablerne?

Som grundregel gælder det, at du skal trække strømledninger og signalkabler i hver sin side, samt ledningen med stel langt fra bilens eksisterende ledningsnet.


35. Kabeldimensioner.
 Blandet


36. Hvilken glæde har man af en passiv equalizer?

Hvis der er konstrueret rigtigt, kan en passiv equalizer tilpasse frekvensgangen på en højttaler, så den passer bedre til bilkabine og/eller dens placering. Den passive equalizer er dog en opgave for de professionelle og kræver i øvrigt måleudstyr.


37. Hvor mange effektforstærkere kan der kobles til autoradio?

Antallet af forstærkere pr. forforstærkerudgang afhænger af tilpasningen mellem radio og øvrigt udstyr. Hvis radioens impedans sammenholdt med indgangsimpedansen i forstærkeren er tilpas lav og spændingen tilpas høj, kan der monteres flere forstærkere, når de parallelkobles med en Y-adaptor. Hvis autoradioen har en for høj udgangsimpedans, kan lyden forbedres, og forvræningen kan nedsættes ved hjælp af en separat forstærker.


38. Hvad er fordelen med 4 forforstærkere forbundet med en autoradio?

4 forforstærkere gør det muligt at indstille niveauet til bageste højttalere eller subwoofer i forhold til forhøjttalerne. Balancen kan reguleres i forhold til de forreste med en fader.


39. Hvordan skal jeg få indbytningen af effektforstærkeren i bagagerummet til at prof. ud?

Enten dækkes forstærkeren af et skjold/låg, der lader køleribberne i det fri, eller af en plexiglasrude med 2 huller, der sikrer rigelig køleluft - det ene hul tager køleluft ind, det andet lukker det ud. Endvidere bør du overveje, om det er nødvendigt at montere en lille ventilator.


40. Hvorfor er det klogt at montere en hovedsikring?

Hovedsikringens placeres så tæt ved bilens batteri som muligt. Dermed sikres også kablerne, hvorved risikoen for brand elimineres!


41. Hvor vigtig er stelforbindelsen på forstærkeren?

Minuskablet er afgørende vigtig og skal i øvrigt være lige så kraftigt som pluskablet.


42. Hvordan finder jeg en passende stelforbindelse på bilens karrosseri?

Sædvanligvis finder du stelforbindelse tæt ved bilens batteri. Det er vigtigt at sikre sig, der er tydeligt kontakt til karrossen. Det er klog at slibe karrossen blank og smøre lidt kontaktfedt på for til sidst at forsegle mod rust med lidt maling.


43. Hvordan forhindre jeg, at bilens eget ledningsnet påvirker anlægget?

Strømkablerne er ukritiske, men signalkablerne skal afskærmes grundigt. Normalt er det tilstrækkeligt med enkelte højttalerkabler, men i særlige tilfælde kan man anvende højttalerkabler, der er både er parsnoede og afskærmede.


44. Har jeg brug for en strømforsyningskondensator?

En strømforsyningskondensator aflaster bilens akkumulator og forlænger dermed dens levetid. Forstærkeren lyder renere og hurtigere. Det anbefales at have mindst 0,5 farad pr. 500 watt direkte på basforstærkeren.


45. Har jeg brug for et ekstra batteri til bilen?

Et ekstra batteri er kun nødvendig, hvis du spiller uden at have motoren i gang.


46.Hvordan gør jeg min anlæg støjfri?

Hvis ikke anlægget fungerer efter monteringen, finder man de mulige fejlkilder og undersøger dem én og én fra bunden. Hvis man har korrigeret én fejlkilde og resultatet fortsat ikke er tilfredsstillinde, skal man søge videre uden at ændre den første fejlkilde- ofte kan der være flere fejl. De fleste kan føreres tilbage som utilstrækkelige stelforbindelser.


47. Hvor stor udgangseffekt har jeg brug for? Skal forstærkeren være så stærk som mulig?

I virkeligheden er en god klang- eller lydkvalitet vigtigere end en høj udgangseffekt. Ekstrem stor udgangseffekt tjener faktisk ikke til andet end et ekstraordinært højt strømforbrug! Dog må du gøre dig klart, at hvis du virkelig VIL spille meget højt, må du have en kraftig forstærker.

 


Problemer


48. Hvorfor forvrænger musikken, straks jeg skruer op?

Hvis du kan høre forvræningen, straks du skruer op. bør du skrue langsommere op. Musikken kan rumme kraftige toner, der risikerer at overbelaste højttalerne. I så fald er det nødvendig med mere forstærkereffekt eller højttalere af bedre kvalitet, som kan håndtere mere effekt, evt. i forbindelse med højere virkningsgrad.


49. Hvorfor forvrænger mine højttalere, selv om jeg har effektforstærker?

Hvis højttalerne forvrænger, er det fordi de prøver at spille mere bas, end de kan - dermed giver membranen sig til at forvrænge. Derfor skal du fjerne den dybe bas fra de forreste højttalere og lade subwooferen klare bassen. Hvis forstærkeren ikke har indbygget aktivt delefilter, kan du montere en bipolar elektrolytkondensator på 150-220 mikrofarad (den skal monteres i serie med højttalerne). Hvis du ønsker en endnu bedre klang, kan du parallelforbinde elektrolytkondensatoren med en foliekondensator.