Om Bilsyn
 

Indhold

 

 

 

 


En venlig stemt synsassistent i fuld uniform ?


En synshal i Danmark

 Den 1. februar 2002 indførte bilinspektionen udebliverbetaling
på 50% af synsprisen. Det betyder, at såfremt man ikke melder
afbud dagen før kl. 18 eller møder for sent - ja, så er det op
med mulvarpeskindet !Indkaldelsesterminer til periodisk syn
Person- of varebiler skal synes 4 år efter første indregistrering og derefter hvert andet år.

Erhvervskøretøjer skal som hovedregel synes 1 år efter første indregistrering og derefter hvert år.

Små personbiler, varebiler og motorcykel til udlejning, og til øvelseskørsel skal synes 2 år efter første registrering, og derefter hvert andet år.

Det er i første omgang første registreringsdato, der styrer indkaldelsesterminerne. Dag, måned og år i første registreringsdato kaldes også månedsdato. Året bestemmer, om indkaldelsen sker i lige eller ulige år. Er der på registreringsattesten i rubrikken "Periodisk syn - anmeldt månedsdato" anført en dato, er det denne man går ud fra når man indkalder til syn !

Har bilen derimod været til syn udenfor disse intervaller, altså før den skal - dvs. til frivilligt periodisk syn eller frivilligt registreringssyn (ny ejer, eller ændringer som eksempelvis trækkrog), kan den nye godkendelsesdato gælde for kommende syn.
Det betyder eksempelvis, at en bil fra '90 kan have periodisk syn i uligeår (2001, 2003, 2005 osv.), dersom den har været til frivilligt syn før indkaldelsen til syn og således kan have fået ændret periodesynsdatoen. Det er frivilligt om man ønsker denne nye godkendelsesdato overført, men de fleste vælger at gøre det, for ikke at skulle til syn næste gang tidligere end to år. 
Husk: Skal periodesynsdatoen ændres, skal man fremstille bilen til syn mindre en 6 mdr før nuværende periodesynsdato. Alternativt skal man til to på hinanden følgende syn... ja man tror det er løgn... altså først et periodesyn og derefter et 'proforma-registreringssyn'. Pris: 2x synsgebyr. Udført arbejde: 1x syn. Der er nemlig ingen teknisk forskel på de to typer syn, men tilsyneladende en administrativ finde der skal sørge for at få flere penge i statskassen - formentlig opfundet af skrankepaver. I praksis kører man naturligvis heller ikke til to syn samme dag - men betaler 2 synsbegyrer samtidigt, hvorefter man kører ind i synshallen een gang. Smart, ikk' ?. Altså dobbelt pris for samme arbejde. Det er nok det tætteste man kan komme på lovliggjort tyveri i dagtimerne :)

Sådanne frivillige syn 'før tid' foretages oftest i forbindelse med, at bilen skal videresælges som værende funklende-nysynet. 

Ja, som det formentlig fremgår, er det ikke regler nedfældet for perlehøns...  Iøvrigt henvises  til www.bilsyn.dk for nyeste informationer om emnet.

Uddrag af brev fra Bookingleder, bilinspektionen:

Ifm. det periodiske syn er det rigtigt, at mange biler bliver indkaldt pba.
1. reg. dato, men mange benyttede også muligheden for at få sat en anden
månedsdato, hvis bilen blev synet i 1997. Hvis der står noget i feltet
"Periodisk syn (anmeldt månedsdato)" på registreringsattesten er dette
udgangspunkt for syn og ikke 1. reg. dato. 
Per Falkjær Jensen


Indkaldelsen
Statens Bilinspektion udsender indkaldelsen senest 4 uger, før køretøjet skal til syn. Indkaldelsen sendes til den ejer eller bruger, som er registreret i Centralregistret for Motorkøretøjer.

I indkaldelsen til personbiler er der normalt et forslag til hvor og hvornår bilen kan blive synet. Hvis man gerne vil udnytte dette tilbud, skal man bekræfte reservationen inden den frist, der er angivet i brevet. Hvis man ikke bekræfter inden fristens udløb, bortfalder reservationen automatisk.

Bekræftelsen kan foretages via tast-selv-telefon på 7013 0101, ved personlig betjening på 7013 1212 eller Internet-booking.

Hvis man gerne vil have bilen synet et andet sted eller på et andet tidspunkt, kan det også lade sig gøre. Hvis køretøjet indkaldes til syn uden angivelse af forslag til synstid og -sted, skal man i alle tilfælde kontakte Statens Bilinspektion og aftale tid og sted.

Aftale om syn:

Personbiler: 7013 1212 alle hverdage kl. 08-22

Øvrige: 7013 1818 alle hverdage kl. 08-16

Hvis køretøjet er indkaldt til periodisk syn, er det muligt at finde eller ændre en synstid via Internet-booking.Seneste fremmøde
I alle breve med indkaldelse til periodisk syn, er der fastsat en dato for seneste møde med køretøjet til syn. Der er ikke mulighed for at få udsættelse i forhold til denne dato.Mødetid ved syn
Den aftalte synstid angiver, hvornår synet starter.

Derfor skal man møde ca. 15 minutter før, så der er tid til at få betalt for synet og køre hen foran den angivne hal, hvor synet skal foregå.Hvem skal møde med bilen
Som ejer eller bruger af et køretøj behøver man ikke selv at møde frem til synet. Såfremt køretøjet ikke fremstilles til syn af dets ejer/bruger varetages ejerens/brugerens interesse af den, der fremstiller køretøjet. Statens Bilinspektion registrerer ikke, hvem der møder med køretøjet.

Hvis man selv er til stede kan man få god viden omi sit køretøj og måske nogle gode servicetips.

Betaling for syn  
Betaling for syn skal ske før synet kan begynde.
Betalingen kan ske i den pågældende synshal med kontanter, med check på beløbet eller med personligt DAN-kort.
Ved syn i en pladssynshal kan betalingen finde sted ved pladssynsværkstedets kasse. Betaler man med check her, skal checken udskrives til pladssynsværkstedet og ikke til Statens Bilinspektion.
Efter betaling vil man modtage en pladssynsbon, som skal
afleveres til synsmedarbejderen i hallen. På enkelte pladssynsværksteder skal der betales direkte til synsmedarbejderen.
 

Synets indhold
Statens Bilinspektion ser efter fejl ved køretøjet, som har betydning for færdselssikkerheden og miljøet. Statens Bilinspektion kontrollerer desuden køretøjets identitet: Overensstemmelse mellem registrerings- og stelnummer på køretøjet, og det der er registreret i Centralregistret for Motorkøretøjer. Nedenfor er nævnt de væsentligste områder, der kontrolleres. De anførte antal kontrolpunkter er ikke fuldt dækkende.

BREMSER
Bremsernes væsentligste opgave er at kunne bringe køretøjet til standsning påen virksom, sikker og hurtig måde. Bremserne og bremsesystemet kontrolleres for funktion og virkning. Til kontrollen bruges en bremsetester, hvor der bl.a. kontrolleres skævbremsning. På en lift eller over en grav kontrolleres bl.a bremserør og bremseslanger.

STYREAPPARAT
Styreapparat forbinder rattet med de styrende hjul og består på en bil hovedsageligt af rat, ratstamme, styrehus og styreforbindelser. Styreapparatet skal kunne betjenes let, hurtigt og sikkert. Styreapparatet kontrolleres for funktion og virkemåde. På biler kontrolleres styreapparatet bl.a for ratslør og slør i forbindelserne. Der må ikke forkomme væsentligt slør.

HJULOPHÆNG, HJUL, FJEDRE OG STØDDÆMPERE
Hjulophæng, fjedre og støddæmpere har som hovedopgave at overføre og optage de kræfter, som opstår under acceleration, bremsning og kurvekørsel. Delenes tilstand kontrolleres bl.a. for slør, rust og brud. Støddæmpernes virkning og tilstand kontrolleres. Dækmønsterets dybde kontrolleres... sørg for mindt 1.6mm slidbanedybde inden syn !

LYGTER, HORN, EL-ANLÆG OG REFLEKSER
Under lygter hører tillige blinklys og under el-anlæg hører bl.a. batteri og ledningsnet. Formålet med lygter er dels selv at blive set og at kunne se. Ved syn foretages der overvejende
en funktionskontrol af delene.
 

RUST
Køretøjer kontrolleres for rust og tæring primært på steder hvor det har indflydelse på færdselssikkerheden. Rust og tæring kontrolleres dels ved visuel inspektion og ved anvendelse af en særlig rusthammer. Udvendige og synlige rustskader som ved sammenstød kan komme i berøring med fodgængere og cyklister kan ikke godkendes. Rustskader på bilers hjulophæng og bærende dele af karroseriet må ikke have svækket styrken væsentligt eller frembyde fare for sammenbrud. Rustskader er mest udpræget på køretøjer af ældre dato.

RUDER
Ruder i en bil skal dels give udsyn og dels beskytte fører og passagerer. Ruder kontrolleres ved visuel inspektion for bl.a skader. Ridser eller skader efter stenslag kan nedsætte udsynet og forringe glassets styrke.

SIKKERHEDSSELER
Sikkerhedsseler har til formål at beskytte fører og passagerer ved sammenstød. Sikkerhedsseler kontrolleres for funktion og evt. slid. Selerne skal fungere korrekt og må ikke være flossede og møre.

FORURENING
En benzin- eller dieseldrevet bil forurener gennem udstødningsgassen. Nyere biler har monteret en katalysator, som renser udstødningsgassen. Udstødningsgassen kontrolleres med måleapparatur. Udstødningssystemet kontrolleres visuelt for tæthed. En korrekt justeret motor og et tæt udstødningssystem medfører mindre forurening og lavere brændstofforbrug.Synets omfang
Et syn er ikke en total gennemgang af køretøjet. Derfor må synet ikke forveksles med en gennemgribende test af et brugt køretøj.

Synet er et individuelt tjek, der er tilpasset det enkelte køretøjs alder og stand. Bilinspektionen kender de forskellige mærker og modeller og ved, hvilke systemer og dele, der ofte er fejl i.Synsrapport
Efter synet udleveres en synsrapport, der angiver, hvor synet har fundet sted, og hvem der har gennemført det.

De fejl og mangler, som er fundet ved synet, er anført på rapporten sammen med den resulterende synsafgørelse.

Der kan endvidere være påført servicebemærkninger, der alene tjener som gode råd til køretøjets ejer eller bruger.

På rapportens bagside er anført, hvorledes man skal forholde sig efter synet, hvis køretøjet fik synsafgørelsen ikke godkendt. Her kan man også se, hvorledes man kan fremføre en klage over synet.Synsafgørelser
Synet kan resultere i tre forskellige afgørelser:

GODKENDT
Der er ikke fundet fejl af betydning for færdselssikkerhed og miljø.

BETINGET GODKENDT
Der er fundet en eller flere fejl og mangler af betydning for færdselssikkerhed eller miljø, som skal rettes. Men det er ikke nødvendigt at møde igen til omsyn. Når der er konstateret fejl og mangler er køretøjet ikke lovligt, hvorfor det kun er tilladt at benytte køretøjet til den kørsel , der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

IKKE GODKENDT
Der er fundet alvorlige fejl og mangler af betydning for færdselssikkerhed og miljø. - eller ekstraordinært mange fejl -, som skal rettes og efterfølgende kontrolleres af Bilinspektionen ved et omsyn. Et eller flere omsyn skal ske inden for 4 uger. Overskrides de 4 uger skal køretøjet igennem et nyt syn. Møder køretøjet ikke indenfor 4 uger underrettes politiets motorkontor om det manglende fremmøde. Der iværksættes herfra at politiet inddrager  køretøjets nummerplader.
Dette gælder kun for køretøjer forsynet med nummerplader. Når der er konstateret fejl og mangler er køretøjet ikke lovligt, hvorfor det kun er tilladt at benytte køretøjet til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

I særlige tilfælde hvor der er en fædselssikkerhedsmæssig risiko ved at anvende køretøjet udsteder Bilinspektionen køreforbud, hvorefter køretøjet skal transporteres fra synsstedet.

Køretøjet kan også få følgende synsafgørelse: 'Køretøjet er ikke godkendt. Synet er afsluttet. Fejloversigten er ikke fuldstændig. Der er ikke mulighed for omsyn'. Denne synsafgørelse betyder, at køretøjet indeholdt så mange fejl, at Statens Bilinspektion ikke kunne nå at afdække alle fejl på den afsatte normale synstid. Derfor skal køretøjet til et nyt 1. gangs syn. Politiets motorkontor underrettes om dette resultat. Der iværksættes herfra at politiet inddrager køretøjets nummerplader. Dette gælder kun for køretøjer forsynet med nummerplader.

Omsyn
Omsyn kan gennemføres i alle bilinspektionens synshaller og kun efter aftale på et pladssynsværksted. Prisen for et omsyn kan ses her.

I alle Statens Bilinspektions egne synshaller er der hver dag en fast omsynstid, hvor man kan få et omsyn uden at bestille tid.


Registrering af data
I Bilinspektionens edb-system registreres data svarende til køretøjsdata, som står anført i køretøjets registreringsattest. Herudover registreres bilers km-tal samt evt. fejl og mangler som konstateres ved synet.

Der registreres ingen personoplysninger.


Synsmærkat
Statens Bilinspektion tilbyder en synsmærkat til person- og varebiler, der bliver 'godkendt' og 'betinget godkendt' ved et syn. Det er frivilligt, om man vil modtage mærkaten.

Mærkaten placeres af synsmedarbejderen, normalt i nederste venstre hjørne af forruden, så den ikke generer udsynet.Klageadgang
KLAGEVEJLEDNING:
Hvis de har spørgsmål - eller hvis De overvejer at klage - i anledning af synsresultatet, kan De rette henvendelse til

  • den medarbejder, der har udført synet,
  • den synsleder, som synsstedet sorterer under,
  • den pågældende regionschef eller
  • Statens Bilinspektion, Masnedøgade 28, 2100 København Ø
Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K, er klageinstans for afgørelser truffet af Statens Bilinspektion. Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.
 
KOPI AF BREV FRA BOOKINGLEDER PER FALKJÆR JENSEN

Kære Niels,

Jeg er bookingleder i Statens Bilinspektion og har med interesse set din
gode information om syn på din hjemmeside. Jeg har en lille kommentar og et
forslag.

Ifm. det periodiske syn er det rigtigt, at mange biler bliver indkaldt pba.
1. reg. dato, men mange benyttede også muligheden for at få sat en anden
månedsdato, hvis bilen blev synet i 1997. Hvis der står noget i feltet
"Periodisk syn (anmeldt månedsdato)" på registreringsattesten er dette
udgangspunkt for syn og ikke 1. reg. dato.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig eller ringe på
3634 9202.

Mvh - Per Falkjær Jensen
Statens Bilinspektion         
NME.MAJ2005Ny organisation i Statens Bilinspektion fra 1. maj.
Statens Bilinspektion ændrer den 1. maj sin organisation. Målet med ændringer er blandt andet, at kunderne gennem en indgang til Statens Bilinspektion får en bedre og mere ensartet kundeservice fra et landsdækkende kundecenter. Samtidig bliver Bilinspektionens organisation slanket og dermed mere effektiv.

I første omgang kommer kunderne ikke til at mærke ændringen direkte. Syn af køretøjer hos medarbejderne i synshallen fortsætter på samme måde som hidtil, hvor der er fokus på og tid til synet af køretøjet samt dialog med kunden om vedligeholdelse af bilen af hensyn til sikkerhed og miljø.

Der er etableret et kundecenter, som fremover tager sig af alle telefoniske kundehenvendelser. På den måde får alle kunder en ensartet og bedre service når de booker syn, bestiller køreprøver eller har tekniske forespørgsler til det enkelte syn eller om generelle forhold. Det centrale kundecenter ventes samtidig at være mere effektivt end det hidtidige decentrale system.

I den nye organisation er der fremover 9 områder med en områdeleder og en synsleder i alle større synshaller. I mindre synshaller er der fremover en kontaktperson. Organisationsændringen betyder, at de tre regioner ( Nord, Syd og Øst) nedlægges og at antallet af områder reduceres fra i dag 12 til 9.

Organisationsændringen er led i en større rationaliseringsplan for Statens Bilinspektion. Planen gennemføres i perioden 2003-2006. Gennem rationaliserings-planen lever Statens Bilinspektion op til et krav i Finansloven om årlige besparelser på mere end 25 mio. kr. pr. år fra 2006.

Organisationsændringen 1. maj 2003 er derfor kun første skridt mod en mere effektiv og mere kundefokuseret Bilinspektion. De næste aktiviteter er:

I juni 2003 bliver der indført to fælles telefonnummer for alle henvendelser til Statens Bilinspektion – 70 13 18 18 vedrørende booking samt 70 13 12 12 vedrørende alle andre forhold. De hidtidige numre virker fortsat frem til 1. august 2003.
Fra 1. august 2003 vil kunderne opleve flere og bedre muligheder for at betale for synet. Fra da af vil betaling kunne ske via branchekundeløsning eller en betalingskortstander i synshallen. I løbet af efteråret vil dette blive suppleret med mulighed for at betale med giro og via internet. Der er uændret administrativ betjening i synshallerne frem til 1. august 2003. Kunderne får mere information om mulighederne i indkaldelsen til synet eller via brancheorganisationerne.
Betaling via betalingskortstander sker fra 1. august 2003.
Et nyt centralt køreprøvebookingsystem forventes i drift i løbet af august, hvorefter køreprøvebookingen kan ske via hovednumret.

Retur til NYSYNET.DK's forside