Alm. lejebetingelser for campingvogne:
LejCampingvogn.dk - Lerbjergvej 68 - 5500 Middelfart - tlf/sms 50300030

1 - Lejeperiode
Lejeperioden er i højsæsonen fra lørdag med afhentning mellem kl. 13.00 og kl 15.00 til efterfølgende lørdag med aflevering mellem kl 10 og kl. 11.00. Udenfor højsæsonen kan periode og startdag aftales individuelt. 
Forsinket aflevering betales med kr. 500,- pr. påbegyndt time. 
For tidlig aflevering medfører ikke refusion i lejebeløbet. Skulle vi få problemer pga. ikke overholdt afleverings tidspunkt fra Deres side, forbeholder vi os ret til at gøre erstatningskrav gældende over for Dem. Derfor vores bøn til Dem: Afleveringstidspunktet skal overholdes!!! 

 

2 - Skade på campingvognen: 
Kan campingvognen ikke udleveres grundet alvorlig skade fra tidligere lejer, er vi ikke erstatningspligtige. Men hele det indbetalte beløb, depositum og leje tilbagebetales.

 

3 - ForsikringHvad med forsikring ?
Din bils trækkrog er allerede via bilens forsikring forsikret, med mindre du har fravalgt dette. Det betyder at en campingvogn, du hægter på bilen, er ansvarsforsikret - dvs skader du måtte pådrage andre er dækket af din bils forsikring. Du kan herudover vælge, om du vil have vognen kaskoforsikret eller ikke. Du betaler herfor et tillæg til lejen  (præmie) i forbindelse med lejemålets begyndelse. Kaskoforsikringen dækker alene skader i forbindelse med trafikuheld, parkeringsskader eller skader på vognens karosseri. Således er skader på campingvognens inventar, indretning, fortelt m.v., samt evt. ekstra sidespejle IKKE omfattet af forsikringen. Skader herpå betales af lejer straks ved afslutning af lejemålet. Lejer skal straks meddele udlejer eventuelle opståede skader.
Dersom du har valgt at kaskoforsikre vognen, er der en selvrisiko pr. skade på kr. 4500,- i forbindelse med ansvarsskader, parkeringsskade, trafikskader eller andre skader på vognens karosseri.
Personlige ejendele, inventar og udstyr er ikke omfattet af en kaskoforsikring. (Tjek med Deres eget forsikringsselskab, der ofte dækker) Selvforskyldte skader: Kaskoforsikringen dækker alene skader på vognens karosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar, skader på installationer, er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales kontant ved afleveringen.

 

4 - Reserverings- og betalingsbetingelser:  
Reservation af campingvognen, er først gyldig når udlejer har registreret den indbetalte leje, samt ajourført websiden. Derefter er reservationen bindende fra begge sider. Den fulde lejepris, skal indbetales på udlejers konto senest 4 uger før lejestart. Overdragelse af vognen uden betaling af lejeprisen samt depositum, er ikke mulig. Depositum bliver efter endt leje og aflevering efter reglerne tilbagebetalt indenfor 8 hverdage. Udlejers ekstraomkostninger til f. eks. manglende rengøring, toiletrengøring, samt lejers eventuelle selvrisiko ved skader bliver modregnet i depositum.  

 

5 - Lejer: 
Lejer er ansvarlig for vognens stand (lys, luft m.v.).  Ved afhentning udfyldes ”overdragelsesaftale” med bl.a. førerens kørekortnummer, inventarliste, osv.

Lejer er ansvarlig for betaling af erstatningskrav ved indblanding i trafikuheld og lignende udgifter, også hvis de skulle blive fremsendt til Lejcampingvogn.dk efter depositum er tilbagebetalt.

 

6 – Manglende rengøring
Ved aflevering i ikke rengjort stand, beregnes et rengøringsgebyr på kr. 350,- i timen. Hvis udlejeren helt eller delvis skal tømme/rengøre toilettet, beregnes et gebyr på kr. 750,-   Tørring og rengøring af fortelt afregnes ligeledes med kr 350,- i timen.

 

7 - Afbestilling: 
Ved afbestilling indtil 60 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 75 % af lejen
Ved afbestilling indtil 30 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 50 % af lejen
Ved senere afbestilling end 30 dage før lejeperiodens begyndelse, hæfter lejer for den fulde leje.

 

8 - Udenlandskørsel:  
Udenlandskørsel indenfor EU´s grænser er mulig. For kørsel indenfor EU´s grænser, skal der indhentes en skriftlig undtagelsestilladelse hos udlejer og der skal tegnes en speciel forsikring. Kørsel udenfor EU samt i krise- eller krigsområder er ikke tilladt. Lejer hæfter for alle omkostninger, som overtrædelse af disse regler måtte medføre. 

 

9 - Andre omkostninger: 
Driftsomkostninger står for lejerens regning. Lejepriserne gælder fra udlejningspladsen (overdragelse til kunden) til tilbagelevering ved udlejningspladsen, hvor der skal udfærdiges afleveringsliste. Udlejningspriser beregnes af udlejer i henhold til gældende sæsonpriser.  

 

10 - Er uheldet ude?: 
Sms straks til os på tlf: +45 5030 0030. For eventuelle reparationer, skal De have vores accept inden reparationen bliver udført. Her gælder tillige: uden kvittering, ingen erstatning fra os.  

 

11 - Reklamationer: 
Skulle De efter lejestart finde sikkerhedsmæssige mangler eller skader ved køretøjet, skal De henvende Dem omgående til os.   

 

12 - Andet: 
Vognen, som er en brugt vogn, er i enhver henseende lejet som den er og forefindes på modtagelsestidspunktet – med dens fejl og mangler.
Medtagelse af husdyr, cykler og andet der kan beskadige vognens interiør mv er IKKE tilladt. Rygning i vognen er IKKE tilladt.