Ordliste ved køb og salg

Kend de vigtigste begreber før du handler bil

 

Af FDM
Afhentningstilbud
Betyder, at køber kun kan forvente, at bilen opfylder Færdselslovens minimumskrav, hvis den har nummerplader på. Der er i reglen ingen former for garanti eller reklamationsret i forbindelse med købet.

DAF-attest
Formular der bruges i forbindelse med brugtbilhandler af forhandlere tilknyttet Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF.

Forbrugerkøb
Juridisk begreb der henviser til Købeloven, som ofte stiller forbrugeren bedre end en erhvervsdrivende i en handel.

Forsinkelse
Levering af en ny bil kan blive forsinket. Oftest fordi forhandleren ikke kan få bilen til tiden fra fabrikken. Bilkøber kan sikre sig mod en forsinkelse (og hæve købet) ved at betinge en fast leveringsdato i slutseddelen. Ellers gælder det som hovedregel, at forbrugeren må acceptere en rimelig forsinkelse.

Garanti
Juridisk begreb, der beskytter forbrugeren ud over Købelovens normale reklamationsbestemmelser. Garantiens omfang og betingelser skal være beskrevet nøje af sælger.

Købeloven
Lov som indeholder bestemmelser om købsaftaler. Gælder, hvis intet andet er aftalt, men kan ikke fraviges ved et forbrugerkøb.

Leveringsomkostninger
Tillæg til nye - og i mange tilfælde brugte bilers pris til dækning af omkostninger til nummerplader, registrering og levering af bilen. P.t. 3.280 kroner inkl. moms.

Mangelfulde eller forkerte oplysninger
Hvis en bilforhandler har givet mangelfulde eller forkerte oplysninger, og hvis det kan dokumenteres, har han pligt til at yde erstatning i forhold til oplysningens betydning.

Mangler
Kan under visse omstændigheder udløse ophævelse af handel, prisafslag, omlevering eller afhjælpning.

Registreringsattest
Dokumentation for, at bilen er registreret til kørsel i Danmark og hvornår. Skal som hovedregel vises ved køb/salg, men aldrig afleveres før køb/salg er foretaget (underskrevet slutseddel(købsaftale).

Reklamationsret
Enhver køber (eller sælger) har ret til at anke over en handel. Altså til at reklamere over for den anden part over et eller andet i forbindelse med en handel. Købeloven giver forbrugeren mulighed for at reklamere over fejl i op til 24 måneder efter et køb. For brugte biler gælder reklamationsretten dog kun, hvis det kan påvises (eller sandsynliggøres) at fejlen var til stede på købstidspunktet. Det er det, der kaldes oprindelige mangler.

Rykkergebyr
Størrelsen på rykkergebyrer m.v. skal oplyses ved finansiering af bilhandler og må som hovedregel ikke overstige sælgers omkostninger ved at rykke for betaling.

Slutsedler og Købekontrakter
Formularer, der ved bilkøb bør være fortrykte eller edb-udskrevne og tydeligt bærer sælgers (bilforhandlers) navn samt evt. oplysning om, at der er tale om en standardformular.

Oprindelsessted for artikel

DENNE ARTIKEL ER UDARBEJDET AF FDM
Du kan læse mere om biler på FDM's web-site
 


Retur til NYSYNET.DK's forside