Motoreftersyn

Perfekt stand
Da der er forskel på motorer, og dermed også deres stand, starter vi med et check af motoren. Til motor kontrollen skal vi bruge følgende værktøj, tændingspistol, kompressionstester og et ordentligt manometer (et der viser hvad det måler !). Jeg går udfra I ved hvordan værktøjet virker, ellers kig i biblen her er testene beskrevet.
Hvis du er sikker på at din motor er i topform, så kan du springe videre til motoreftersynet.


Tændingen
Tændingen er den største effekt-tyv og samtidig det sted hvor korrekt justering har den største betydning. Tændingssystemet er meget følsom for fugt, manglende smøring, for meget smøring og slid. Derfor skal dit tændingssystem altid være helt på toppen, og det skal også checkes med jævne mellemrum, afhængig af dit tændingssystem. Elektronisk tænding bør checkes 1 gang årligt og knickser tænding 2 gang årligt.
Personligt ville jeg dog ikke bruge krudt på et gammelt knickser system, ud med det, og i med noget elektronisk tænding. Du kan i mange tilfælde finde et elektronisk tændings-anlæg fra en anden motor i modelrækken, oplysningerne kan du finde i biblen.
Sørg altid for at dit dine tændkabler og dit strømfordeler-dæksel er knastørt, det er den rigtige måde. Det er ikke godt nok at have 10L pronto liggende i handskerummet til de klamme efterårs måneder. Tændkablerne skal heller ikke ligge løst i motorrummet og gnide op af noget, brug lidt tid på at montere nogle holdere evt. med huller til strips. Se efter om dit tændingssystem sidder i tørvejr når det regner, ellers lav en dækplade, du kan teste det med haveslangen som regn-simulator.
Du skal også være sikker på at tændingsavanceringen regulerer som den skal, se efter i din bibel, for ved hvilke omdrejninger tændingen skal avancere, og hvor meget.

Når gnisten springer inde i cylinderen er den ca. 10 gange svagere, end når den springer uden for cylinderen. Det er fordi at trykket inde i cylinderen er højere. Derfor skal tændingssystemet være 100% i orden, specielt hvis du vil hæve kompressionen da gnisten bliver endnu svagere. En dårlig gnist kan også være medvirkende til tændingsbanken.

Hvis du vil opgrader dit tændingssystem fra knickser til elektronisk tænding skal du sikre dig at forstillingen passer ved de forskellige omdrejningstal. Forstillingen kan ændres ved udskiftning af kontravægtene og fjederene (PAS PÅ ! tændingsbanken).


Kompressionen
Kompressionstesten fortæller noget om din motors stand. Det er meget vigtigt at testen udføres på en driftvarm motor (8-10 km), da stemplerne udvider sig med varmen.
Testen viser motorens evne til at opbygget et tryk, ligeledes evnen til at skabe et undertryk der effektivt suger benzin/luft ind i cylinderen. Det vigtigste er at alle målingerne er ens, ikke at de absolut skal være høje. Der må ikke være en forskel imellem cylindrene på mere end ± 5 PSI (0,35 bar), hvis dette er tilfældet er det sandsynligt at dine stempelringe eller ventiler er defekte, evt. kan din toppakning være sprunget.


Oliesystemet
Olietrykket fortæller hvordan din motors lejer har det og hvordan din oliepumpe har det. Det er meget vigtigt at testen udføres på en driftvarm motor (8-10 km), da stemplerne udvider sig med varmen.
Afmonter din olielampe-måler i motorblokken og sæt i stedet et manometret i hullet. Oliepumpens tryk er afhængig af omdrejningstallet. Olietrykket i tomgang er meget forskelligt fra motor til motor, du kan finde trykket for din motor i biblen. Det høje olietryk bestemmes af pumpens overtryks-ventil, og det er normalt ikke her at problemerne ses.
Hvis olietrykket er for lavt i tomgang, kan det skyldes at dine lejer er så slidte, at olien løber lige igennem lejerne (for meget luft imellem aksel og leje). Det kan også være din oliepumpe der er defekt eller slidt. Hvis der er problemer med olietrykket ved lave omdrejninger skal motoren kontrolleres nøje igennem (den kan synge måske på sidste vers). Hvis olietrykket er for højt ved høje omdrejninger ca. over 2.000 o/m, kan det være din overtryksventil i oliepumpen der er defekt eller tilstoppet.

Hvis du skal tune motoren meget, kan det en god ide at montere en bedre oliepumpe og i hvert fald en oliekøler. Pumper og køler kan du få i tuningsforretningerne.


Benzinsystemet
Karburatoren kan ikke justeres 100% hjemme i garagen, det er et job for fagfolk, der har en lade fuld af udstyr til flere tusinde kroner, og ved at når motoren siger, *#½§&, så skal den ligeeee !
Det kræver et rullefelt, der kan simulere belastninger ved forskellige hastigheder, og samtidig viser hvornår motoren yder sit bedste.
Det er dog muligt at justere sin karburator(e) hjemme, men bare ikke 100% optimalt. Hvis du alligevel vil i gang se benzin justering for tips.

Du skal selvfølgelig ikke bruge tid på din eksisterende karburator, hvis der skal monteres andre karburatorer på motoren.


Motor eftersyn
Dette kapitel vil omhandle grund tuningen, det være sig manifold, topstykke og motorblok. Her ligger der mange arbejdstimer, men samtidig er det også her der ligger en forståelse for motoren og dens funktioner, samt motorens mekaniske tilstand.

Det er ikke nødvendigt at starte din tuning her, men hvis du skal have din motor til virkelig at yde noget er der ingen vej udenom denne optimering. Grundtuningen har yderligere også den fordel at være "gratis" da du ikke skal ud og investere i dyre tunings dele.


Manifold
Tilpasning at kanalerFørste skridt i optimering af motoren vil være en tilpasning at manifolden, pakningen og topstykket således at der ikke er nogen forhindringer i flowet. Fra fabrikken er topstykket og manifold støbt i tusindvis og de passer derfor ikke altid ordentligt sammen. Vi skal have fikseret manifolden(2) , pakningen(3) og topstykket(1) så de altid kommer til at sidde i samme sted. Start med at skære to stykker rør(4), 8mm i hullet og 10mm udvendigt, længden skal være ca. 2mm mindre end tykkelsen på din manifold. Røret sætter du på de to yderste bolte(5) i hver side af topstykket. Bor eller fil hullet i manifold og pakning op, så de lige glider ned over røret, ca. 0,1-0,2mm større. Din pakning og manifold vil nu altid sidde samme sted, og du kan tilpasse pakningen og manifold hver for sig. Nu skal kanalerne tilpasses så hullet i topstykket passer med hullet i manifolden, overgangen skal lave så blid så muligt og gerne med en svag konus. Hvis du ikke kan se overgangen når manifolden er monteret, så smør en lag skosværte på pakfladerne, så kan du se hvor kanalerne ikke passer sammen. Det samme gælder for udstødningsmanifolden der også skal have samme tur. Vær forsigtig med at fjerne for meget materiale, da kanalvæggene kan blive tynde og svage.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle topstykker/manifolder der får et bedre flow, ved polering og forstøring af kanalerne, se Topstykket for yderligere.


Topstykket
Topstykke i snitkanaler og ventiler har stor indflydelse på flowet igennem cylinderen.Da det gælder det om at få et stort flow, skal modstanden igennem topstykket skal være så lav som muligt, incl. gennem luftfiltret. Hvis der skal rigtigt mange heste ud af motoren kan det sikkert ikke betale sig at gøre noget ved topstykke selv, men overvej at købe et færdig bearbejdet topstykke i stedet, se tuningsprojekterne.
Der er i princippet to forskellige topstykker, Crossflow topstykket (tegning), som er et topstykke hvor karburator og udstødning sidder på hver sin side, dvs. flowet er igennem topstykket. Hvor imod det andet topstykke har karburator og udstødning på samme side. Ventilerne i dette topstykke sidder normalt også på en lige linie.

Du skal slibe ventilerne, i reservedels forretningerne kan du købe slibesæt som består af noget slibepasta (en grov og en fin pasta) samt en pind med en sugekop, se bibelen.

Når du er færdig med toppen sørg for at give den en ordentlig rengøring. Vær sikker på at spåner og slibestøv er ude, specielt i oliekanalerne. En klump "#?¤!§?" i en kanal et eller andet sted kan blive DØDEN for din motor. Slut af med at give alle dele et lag olie inden du samler, så motoren ikke skal starte tør.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle topstykker/manifolder der får et bedre flow, ved polering og forstøring af kanalerne, se topstykke for yderligere.


Motorblokken
Kan der gås til, i to omgange. I første omgang skal blokken have kontrolleret tolerancerne. De bevægelige dele vejes og lettes for overflødigt materiale, se Motorblokken.
Hvis du skal tune motoren > 100% skal krumtap, svinghjul og kobling afbalanceres. Afbalanceringen foretages af et motorrenoverings-firma, samme firma kan også foretage renovering af cylindre og lejesøler, hvis dette er nødvendigt.

For at kontrollere tolerancerne, skal motoren afskilles så du kun har motorblokken med krumtap, plejlstænger og stempler tilbage. Sørg for at der er fri arbejdsplade omkring motorblokken, og at der er forholdsvis rent. Alle dele du herefter afmontere må ikke blandes og skal monteres sammen igen når du er færdig. Se hvordan du afmontere resten af blokken i bibelen. Følgende tolerancer skal som minimum kontrolleres, stempelringe, cylinder, plejlstangslejer og krumtapslejer. Fremgangsmåden er beskrevet i biblen.
Opmålingen af lejerne kræver specialet måleværktøj (en mikrometerskrue). Kontroller at cylindrene ikke er ovale, det kan kontrolleres via en tre punktsmåling. Kontroller også at der ikke er en kant i toppen af cylinderen efter slidtage fra stempelringene.

Hvis der er for meget slid på tolerancerne i din motor, så kan du.:

 • Køb en anden brugt motor, kan fås fra 500 kr og op til 10.000 kr afhængig af bilmærke, men husk at pris og kvalitet nødvendigvis ikke hænger sammen når du handler brugt. Senere på denne side giver jeg nogle tips ved køb af brugt motor og gearkasse.
 • Køb en ombytnings motor, du aflever din gamle motor og får en renoveret i stedet, koster fra ca. 6.000 kr og opad, afhængig af bilmærke.
 • Få din gamle motor renoveret, du jo få den boret op samtidig, det gir flere HK/NM.

Når blokken er færdig, brug lidt tid til at give motorblokken en gang maling i en lys farve, det gør for det første at skidt og snavs ikke sætter sig så godt fast, samt at motoren er lys og indbydende når der skal laves service. Når du er helt færdig med blokken sørg for at give den en ordentlig rengøring. Vær sikker på at spåner og slibestøv er ude, specielt i oliekanalerne. En klump #?¤!§? i en kanal et eller andet sted kan blive DØDEN for din motor. Slut af med at give alle dele et lag olie inden du samler, så motoren ikke skal starte tør.


Motor
Det er svært at se på en motor, der ligger under en presenning i baghaven om lige den er OK. Disse tips er derfor ikke ment som andet end nogle gode råd der måske kan hjælpe når du skal ud og handle.

 • Det bedste er hvis du kan høre motoren imens den sidder i bilen.

 • Det næst bedste er hvis motoren er/kan monteres på gearkassen, så tag tændrør ud og lav en kompressionsprøve på motoren (den kan sagtens holdes når starteren tørner).

 • Tag en reparations-håndbog med så kan du se på typenumret, hvornår motoren er fra og hvilken bilmodel den kommer fra.

 • Tætningerne omkring krumtappen er et sted hvor kilometrene vil vise sig, hvis der er vådt af olie omkring tætningerne - Ja så er det ikke et godt tegn.

 • Kig ned i ventildækslet, der skal være rent - hvis der er sort af fastbrændt olie eller der er et lag mayonnaise-ligende lag på komponenterne - er det tegn på korte ture dårlig/gammel olie og for meget varme.

 • Tag tændrørene ud og kontroller farven på alle cylindre de skal alle være ens og have den grå/brune-lysebrune farve og have et tyndt lag koks (isoleringslag) siddende. Hvis tændrøret er olieret er det tegn på slidt motor. Se de forskellige farver i reparations-håndbogen.
  Hvis der ikke er tændrør i motoren, så kig ind i udstødningsmanifolden eller i cylinderne.

Gearkasse
Det er meget svært at kontrollere en gearkasse, da du kan ikke kontrollere det vigtigste nemlig, synkromeshringene.

 • Hvis du ikke kan prøve gearkassen, skal du sørge for at kunne afleverer den igen og få dine penge tilbage. Hvis du ikke kan afleverer den igen - lad den være og find en anden !!

 • For en baghjulstrækker må udgangsakslen ikke kunne bevæges op og ned - hvis den kan det er det tegn på at det store udgangs-kugleleje er slidt.

 • For en forhjulstrækker skal tætningerne omkring drivakslerne være forholdsvis tørre, hvis der er vådt af olie omkring tætningerne er det ikke et godt tegn.

 • Skru olieproppen ud - olien skal være ren og der må ikke være metalspåner i olien (skal sidde på magneten hvis der er nogle).

Retur til NYSYNET.DK's forside